Bed and Breakfast Ciao Bologna | Quartiere Savena

Bed and Breakfast Ciao Bologna | Quartiere Savena  Bed and Breakfast Ciao Bologna | Quartiere Savena  Bed and Breakfast Ciao Bologna | Quartiere Savena  Bed and Breakfast Ciao Bologna | Quartiere Savena  Bed and Breakfast Ciao Bologna | Quartiere Savena  Bed and Breakfast Ciao Bologna | Quartiere Savena

Bologna WelcomeOd 1. rujna 2012 svi oni koji borave u Bologni i nisu stanovnici općine moraju platiti malu naknadu za boravak, koja varira ovisno o sljedećim rasponima cijena:

  • Raspon 1-30,99 €: 1,50 € pristojba po osobi po noći;
  • u rasponu 31 – 70,99 €: 2,00 € pristojba po osobi po noći;
  • u rasponu 71 – 120,99 €: 3,00 € pristojba po osobi po noći;
  • sve preko 121 €: 5,00 € pristojba po osobi po noći;
  • kampovi i domovi: 0,50 € pristojba po osobi po noći;
  • djeca mlađa od 14 godina su izuzeti od poreza.

Općina Bolonja, u skladu sa smjernicama propisanim zakonom, izdvojiti će sredstva iz prebivališne takse za buduce projekte usmjerene za nacionalnu i međunarodnu promociju samog grada Bolonje.

Nakon odlaska, gost će platiti porez vlasniku koji onda mora prijaviti i uplatiti taj iznos na ziro racun grada Bolonje.